Obecný úrad

V zmysle zákona č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších podpisov osvedčovanie  vykonáva každá OBEC.

Od 1.1.2002 matričný úrad osvedčovanie podpisov a listín nevykonáva.

Fyzická osoba, ktorej sa podpis osvedčuje preukazuje svoju totožnosť platným dokladom totožnosti, vlastnoručne sa podpíše do osvedčovacej knihy pred pracovníkom vykonávajúcim osvedčenie.

Pri osvedčovaní listín a podpisov neosvedčujeme obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Cudzincovi bez povolenia na pobyt na území SR nie je možné vykonať osvedčenie len na základe cestovného dokladu/pasu/. Predkladá doklad totožnosti vydaný cudzineckou políciou v SR.

Obec nevykonáva osvedčovanie podpisu:

- osoby, ktorá sa nevie vlastnoručne podpísať,

- negramotnej osoby, ktorá nevie písať a čítať,

- nevykonáva sa osvedčovanie podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine.

 

Obec nevykonáva osvedčovanie listín:

- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

- odpisy alebo kópie občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných

                preukazov a obdobných preukazov /ZŤP, vodič. a techn. preukaz a pod./

- výpisy a odpisy z registra trestov,

- odpisy a výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti, /kópie

   listov vlastníctva/ a súboru popisných informácií,

- ak sa kópia alebo odpis listiny nezhoduje s jej predloženým originálom,

- ak nemožno porovnať kópiu alebo odpis listiny, pretože je na to potrebné odborné

  posúdenie (mapy, geometrické plány, techn. výkresy, znalecké posudky a pod.)

- odpisy obsahujúce jednotlivé strany, odseky alebo vety vytrhnuté z kontextu,

- ak je listina napísaná v inom než štátnom jazyku, a to sa nevzťahuje na listiny napísané

   v českom jazyku.

 

V uvedených prípadoch vykonáva osvedčenie podpisu a osvedčenie listín notár.

 

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 8:00 - 12:00  
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok 8:00 - 12:00  
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
     
     

 

 12:00 - 12:30 - Obedňajšia prestávka

Podkategórie

Počasie Slanec - Svieti.com

Najbližšie udalosti

24 okt 2017
06:00AM - 08:00PM
Elektroodpad
26 okt 2017
06:00AM - 08:00PM
Papier a lepenka
28 okt 2017
06:00AM - 08:00PM
Plasty a kovové obaly
01 nov 2017
06:00AM - 08:00PM
vývoz komunálneho odpadu
04 nov 2017
06:00AM - 08:00PM
Sklo
Stalo sa v obci
Beh o pohár starostu 2017

Beh o pohár starostu 2017

07. október 2017

Dňa 29.septembra 2017 sa konal 15. ročník Behu o p...

V základnej škole vyvložkovali komín

V základnej škole vyvložkovali komín

01. október 2017

V piatok 29.9.2017 ste mohli vidieť nad kotolňou z...

„Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba.“

„Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba.“

21. september 2017

Zákonitý proces platí pre všetko živé i na mieste...

Športom k zdraviu

Športom k zdraviu

07. september 2017

V minulom roku 2016 Ministerstvo školstva, vedy, v...

Úradné oznamy
Odvolanie z kandidatúry - Peter Kocai

Odvolanie z kandidatúry - Peter Kocai

on 16. október 2017

Volebná komisia KSK oznamuje, že po registrácii ka...

Zverejnenie návrhov VZN

on 11. október 2017

Návrh dodatku č.1 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecn...

Odvolanie z kandidatúry - Adam Šepetka

Odvolanie z kandidatúry - Adam Šepetka

on 10. október 2017

Volebná komisia KSK oznamuje, že po registrácii ka...

Odvolanie z kandidatúry - Pavol Bujňák

Odvolanie z kandidatúry - Pavol Bujňák

on 05. október 2017

Volebná komisia KSK oznamuje, že po registrácii ka...

Najnovšie príspevky

29. nedeľa cez rok 22.10.2017       spoveď omša poznámka úmysel sv. omše Pondelok 23.10. Slančík 17.00 17.30   Milan Utorok 24.10. Sl. Huta 16.30 17.30   Ct. sestra...
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU:   Predseda – Ing. MIROSLAV GAĽAŠ Členovia-    Mgr.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slanec Rozpočet a záverečný účet...

Aktuality zo Sveta

Štatistiky

Používatelia
3
Články
77
Čítanosť článkov
66493
© 2017 OBEC SLANEC. All Rights Reserved.