Obecný úrad

Obec Slanec

Obecný úrad Slanec, Hlavná 55 / 114, 044 17 Slanec

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky

 

Obec Slanec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 „Stavebné práce - učebne“

 

Podkategórie

Strana 1 z 2

Please publish modules in offcanvas position.