13. NEDEĽA 30.6.2019

     

spoveď

omša

poznámka

   

Pondelok

1.7

Slančík

17.30

18.30

 

+ Júlia, Ján, Helena z r. Bodnárovej

PB

Utorok

2.7

Slanec

16.30

17.00

Návšteva P. Márie

+ Pavol

PB

Sl. Huta

17.45

18.30

 

PB

Streda

3.7.

N. Mesto

17.30

18.30

 

+Anna, Andrej, Anna

PB

Štvrtok

4.7.

N. Salaš

17.30

18.30

 Sv. Cyril

 a Metod

+ Ján, Jozef a Mária Jackoví

PB

Piatok

5.7.

Sl. Huta

 

8.00

 

PH

Slančík

 

8.00

Jozef a Juraj s rodinami Z. a BP

PB

N. Mesto

 

09.15

+ Alžbeta, Ján Kertesoví

PB

Slanec

 

09.15

Aurélia – zdravie a Božie pož.

PH

Sobota

6.7.

N. Salaš

08.30

09.00

  fatimská

+ z rod. Urbanovej a Štullerovej

PB

Slanec

18.00

18.30

 

Za veriacich

PB

Nedeľa

7.7.

Sl. Huta

 

08.00

                        

 

PH

N. Mesto

 

08.00

+ z rodiny Gombošovej

PB

Slančík

 

09.15

Rod. Kažimírova – Božie pož.

PH

N. Salaš

 

09.15

Štefan Kacin – poď. za 40 rokov

PB

Ohlášky:

  1. 1. Jozef Gaľan, syn Jozefa a Moniky rod. Matejovej, bývajúci v Tarnove a Katarína Kulíková, dcéra Ľubomíra a Beáty r. Čapovej, bývajúca v Slanci, ohlasujú sa po tretíkrát.

Dnes bola zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. PBZ.

  1. O. arcibiskup Bernard pozýva manželov, ktorí v tomto roku slávia 50, 60, 65 rokov od sobáša na stretnutie do Košíc dňa 13.10.2019. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.

Najbližšie udalosti

21 sep 2019;
12:00AM
Papier a lepenka
28 sep 2019;
12:00AM
Plast, Kov, VKM
02 okt 2019;
12:00AM
Zmesový komunálny odpad
11 okt 2019;
12:00AM
Sklo
16 okt 2019;
12:00AM
Zmesový komunálny odpad

Please publish modules in offcanvas position.