26. nedeľa 29.9.2019

     

spoveď

omša

poznámka

úmysel

 

Pondelok

30.9.

Slančík

17.00

18.00

 

Rod. Kažimírova – Božie pož.

PB

Utorok

1.10.

Slanec

15.45

16.15

 

+ Andrej Fedor

PB

Sl. Huta

17.00

18.00

Na úmysel darcu

PB

Streda

2.10.

N. Mesto

17.00

18.00

 

Členovia sv. ruženca  zdravie a BP

PB

Štvrtok

3.10.

N. Salaš

17.00

18.00

 

+ Alžbeta Presuľová

PB

 

MR

Piatok

4.10.

Slanec

17.00

18.00

  Prvý piatok

+ František

PB

Sobota

5.10.

N. Salaš

08.30

09.00

fatimská

Emília Urmacherová - 50 r. - Z,BP

PB

Slanec

18.00

18.30

 

Michal – za zdravie

PB

 Nedeľa

6.10.

Sl. Huta

 

08.00

Milan Fogaraš – 70 r.

PB

Slančík

 

09.15

Janka a Patrik – Božie požehn.

PB

N. Salaš

 

09.15

Emília Štullerová – 70 r. – Z,BP

PH

N. Mesto

 

10.30

+ Viliam Leňo

PH

Ohlášky:

  1. 1. Dušan Blaško, syn Dušana a Jolany r. Takáčovej, bývajúci v Slanskom N. Meste a Lucia Valigová,

    dcéra Milana a Márie r. Andrejcovej, bývajúca v Jasenove, ohlasujú sa po prvýkrát.

  1. 2. Mgr. Martin Kajla, syn Milana a Ivety r. Ondočkovej a Mgr. Monika Modráková,

    dcéra Jozefa a Viery r. Tarasekovej, bývajúca v Slanci, ohlasujú sa po prvýkrát.

  1. 3. Martin Mršťák, syn Jozefa a Viery r. Bekešovej, bývajúci v Starej Ľubovni a Monika Hudáková,

    dcéra Ivana  a Moniky r. Timkovej, bývajúca v Slanci, ohlasujú sa po prvýkrát.

  1. 4. Andrej Sokoli, syn Andreja a Jany r. Kačmarikovej, bývajúci v Slančíku a Viktória Obšitošová,

    dcéra Tibora a Ingrid r. Azariovej, bývajúca v Bohdanovciach – ohlasujú sa po druhýkrát.

Zbierka na Rádio Lumen v našej farnosti činila 552 eur. PBZ.

V októbri sa budeme modliť sv. ruženec pred sv. omšami. Zároveň to bude Mimoriadny misijný mesiac.

Stretnutie birmovancov bude na budúcu sobotu o 10.00 na fare. Neúčasť z vážnych dôvodov treba oznámiť dopredu.

Na budúcu nedeľu je celodiecézna púť v Obišovciach. Začína sa otváracou sv. omšou v sobotu o 16.30, slávnostná sv. omša bude v nedeľu o 10.30.

Please publish modules in offcanvas position.