Hasiči a bodavý hmyz

Tak ako v jarnom období likvidujú hasiči požiare trávy a trávnatých porastov, letné zásahy hasičov majú tiež svoje špecifiká. Čoraz častejšie robia výjazdy k likvidácii rojov a hniezd včiel, ôs a sršňov. S nebezpečenstvom blanokrídleho hmyzu a obzvlášť sršňov sa často krát veľa preháňa. V skutočnosti sú sršne bojazlivé a neútočné zvieratá, pokiaľ sa im neohrozuje hniezdo. Bodajú človeka väčšinou iba v obrane alebo pri podráždení. V týchto prípadoch rozrušený roj tohto hmyzu prejde do útoku veľmi rýchlo. Po bodnutí môže nastať intoxikácia tela, ktorú spôsobuje jed hmyzu.

Literatúra uvádza, že po niekoľkých vpichnutých žihadlách sa u zdravého dospelého človeka intoxikácia neočakáva. Až po niekoľkých desiatkach bodnutí je pacient ohrozený. Napriek tomu sú známe aj prípady po jednom včeľom alebo osom bodnutí. Ich príčinou je však alergia, ktorá sa rozvíja ako reakcia na toxíny. Najväčším nebezpečenstvom je
vznik anafylaktického šoku. Priebeh intoxikácie závisí na stupni citlivosti postihnutého jedinca. V I'ahších prípadoch sa reakcia prejavuje iba lokálne - vytvorí sa anemický prstenec a bolesť. Jedy ôs a sršňov spôsobujú silnejšiu lokálnu reakciu ako včelí jed a dochádza častejšie k prejavom generalizovanej otravy. V ťažkých prípadoch dochádza k celkovým
prejavom - tachykardii, zrýchleniu dychovej frekvencie, cyanóze, zvracaniu a môže dôjsť až k anafylaktickému šoku. Vel'mi nebezpečné je bodnutie do sliznice dutiny ústnej, keď je edém spravidla lokalizovaný v oblasti hrtanu.

Terapia pri včeľom bodnutí spočíva v opatrnom vytiahnutí žihadla. K urýchleniu odznenia bolesti sa aplikujú I'adové, prípadne octanové obklady. Lokálna terapia väčšinou nemá
veľký význam, pretože prejavy ustúpia sami v priebehu niekoľkých hodín. Edém hrtanu však niekedy vyžaduje urgentnú tracheotómiu. Celková intoxikácia po mnohopočetných
bodnutiach sa lieči podobne ako anafylaktický šok, t.j. podaním adrenalínu.

Včelí roj zvykne v mesiacoch máj - jún usadať do korún stromov alebo sa výnimočne zoskupuje v dutinách stromov. Pri usadnutí do koruny stromu má roj tvar hrozna a spo-
číva často až zo 60 tisíc jedincov. Dosahuje hmotnosť až 5 kg. Rojace sa včely, pokiaľ nie sú podráždené nebodajú. Podráždené bývajú často pred búrkou. Chladom sa roj zvykne pokojne usadiť. Včela sa snaží chrániť matku a včelstvo, sama však po bodnutí uhynie. Útočí stále, pokial' nebodne. Tmavé oblečenie napáda viac ako svetlé. Viac napáda prudko sa pohybujúce predmety. Osy a sršne na jeseň vymierajú, prezimuje iba kráľovná. Hniezdo môže dosahovať veľkosti až jedného metra a prebýva v ňom niekolko tisíc jedincov. Osy chránia svoje hniezdo nepretržite a sú veľmi agresívne. Žihadlo osy a sršňa nie je ukončené háčkom a preto môže bodať opakovane. Sršne majú väčšie množstvo jedu a silnejšie žihadlo ako osy.

K likvidácii tohto hmyzu sa pristupuje iba v prípade, že bezprostredne ohrozuje ľudí a zvieratá - napr. roje pri zastávkach mestskej hromadnej dopravy, v parkoch, kde sa pohybuje väčší počet osôb, obytných domoch, školách a pod. V praxi sa zohľadňujú aj jednotlivé prípady napadnutia seniorov, detí alebo tehotných žien. Osobitnú skupinu tvoria osoby alergické na bodnutie. Túto situáciu musí vyhodnotiť veliteľ zásahu. Pri odchyte včiel sa manipulácie s nimi zúčastní iba nevyhnutný počet hasičov, ostatní vykonávajú zabezpečenie z dostatočnej vzdialenosti, aby v prípade komplikácií mohli vykonať potrebné opatrenia. Hasič sa vždy musí chrániť včelárskou kuklou a kompletným zásahovým oblekom, poprípade celým včelárskym oblekom. Roj v hrozne je možné schladiť ľahkou vodnou hmlou - tým sa upokojí. Cez roj pokiaľ to je možné, prevlečieme vrece z PVC alebo špeciálnu nádobu, do ktorých sa roj snažíme dostať (ustrihneme ho i s vetvou). V niektorých prípadoch sa používajú aj špeciálne vysávače. Zostatok poletujúci ch včiel sa rozptýli. Je však dôležité odchytiť roj aj s kráľovnou, v opačnom prípade sa bude sťahovať ďalej. Ak roj voľne poletuje, pravdepodobne s ním nie je kráľovná. V tomto prípade sa môžeme pokúsiť roj kropiť vodnou hmlou, aby usadol.

Pri odchyte ôs je ochrana hasiča ako v prípade včiel. Najlepšie je odchytávať ich vo večerných hodinách, keď je v hniezde prítomná väčšina jedincov. Postup pri likvidácii hniezd ôs je podobný ako pri včelách. Pri odchyte sršňov je potrebné dbať na zvýšenú ochranu hasičov. Žihadlo sršňa je schopné prebodnúť aj pogumovanú čižmu.
Preto je potrebná dôsledná ochrana ochrannými oblekmi a maskami. Hniezda sršňov sa likvidujú podobne ako hniezda ôs.

Z uvedeného vyplýva, že odchyt včiel, ôs a sršňov môže byť pomerne komplikovaný. V žiadnom prípade však pri likvidácii tohto blanokrídleho hmyzu nepoužívajte otvorený
oheň. Pred vyzlečením ochranných pomôcok je potrebné dôsledne prezrieť ochranný oblek, aby sa v ňom nenachádzali zabudnutí jedinci, ktorí by mohli následne hasiča pobodať. Vhodné je mať tiež v zálohe pripravený vodný prúd a v prípade núdze ho použiť na ochranu zasahujúcich hasičov. V každom prípade je vždy potrebné zvážiť
a správne vyhodnotiť, či k odchytu blanokrídleho hmyzu je potrebné volať hasičov, ktorí v danom momente môžu byť potrební pri inej udalosti.

Najbližšie udalosti

21 sep 2019;
12:00AM
Papier a lepenka
28 sep 2019;
12:00AM
Plast, Kov, VKM
02 okt 2019;
12:00AM
Zmesový komunálny odpad
11 okt 2019;
12:00AM
Sklo
16 okt 2019;
12:00AM
Zmesový komunálny odpad

Please publish modules in offcanvas position.