Osvedčovanie podpisov a listín

V zmysle zákona č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších podpisov osvedčovanie  vykonáva každá OBEC.

Od 1.1.2002 matričný úrad osvedčovanie podpisov a listín nevykonáva.

Fyzická osoba, ktorej sa podpis osvedčuje preukazuje svoju totožnosť platným dokladom totožnosti, vlastnoručne sa podpíše do osvedčovacej knihy pred pracovníkom vykonávajúcim osvedčenie.

Pri osvedčovaní listín a podpisov neosvedčujeme obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Cudzincovi bez povolenia na pobyt na území SR nie je možné vykonať osvedčenie len na základe cestovného dokladu/pasu/. Predkladá doklad totožnosti vydaný cudzineckou políciou v SR.

Obec nevykonáva osvedčovanie podpisu:

- osoby, ktorá sa nevie vlastnoručne podpísať,

- negramotnej osoby, ktorá nevie písať a čítať,

- nevykonáva sa osvedčovanie podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine.

 

Obec nevykonáva osvedčovanie listín:

- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

- odpisy alebo kópie občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných

                preukazov a obdobných preukazov /ZŤP, vodič. a techn. preukaz a pod./

- výpisy a odpisy z registra trestov,

- odpisy a výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti, /kópie

   listov vlastníctva/ a súboru popisných informácií,

- ak sa kópia alebo odpis listiny nezhoduje s jej predloženým originálom,

- ak nemožno porovnať kópiu alebo odpis listiny, pretože je na to potrebné odborné

  posúdenie (mapy, geometrické plány, techn. výkresy, znalecké posudky a pod.)

- odpisy obsahujúce jednotlivé strany, odseky alebo vety vytrhnuté z kontextu,

- ak je listina napísaná v inom než štátnom jazyku, a to sa nevzťahuje na listiny napísané

   v českom jazyku.

 

V uvedených prípadoch vykonáva osvedčenie podpisu a osvedčenie listín notár.

 

Stalo sa v obci
Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

20. apríl 2018

Hľadáme posily do ženskej aj mužskej speváckej zl...

Deň mozgu

Deň mozgu

20. marec 2018

srdečne vás pozývame na stretnutie v rámci kampane...

Schody vo veži

Schody vo veži

08. február 2018

Ak ste sa v poslednom čase po zotmení prechádzali...

Kamerový systém obce Slanec

Kamerový systém obce Slanec

25. január 2018

Názov podporeného projektu: Kamerový systém obce S...

Posledné novinky

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 22.4.2018

23. apríl 2018

spoveď omša poznámka úmysel sv. omše Pondelok 23....

Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

20. apríl 2018

Hľadáme posily do ženskej aj mužskej speváckej zl...

Informačný materiál o odpadoch

Informačný materiál o odpadoch

17. apríl 2018

Animovaný seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca...

Označenie smetných nádob

Označenie smetných nádob

17. apríl 2018

Obec Slanec vyzýva občanov, aby v priebehu týždňa,...

© 2017 OBEC SLANEC. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.