Verejné obstarávania

 Výzva na predkladanie ponúk

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
Názov zákazky – stavebné práce : Komunitné centrum v Slanci
Názov projektu : Komunitné centrum v Slanci
Kód projektu v ITMS2014+: 312061Q871
Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Výzva na predkladanie ponúk

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Názov zákazky – stavebné práce : Komunitné centrum v Slanci

Názov projektu : Komunitné centrum v Slanci

Kód projektu v ITMS2014+: 312061Q871

Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2

 

Strana 1 z 2

Please publish modules in offcanvas position.