Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

 

Názov zákazky – stavebné práce : Komunitné centrum v Slanci

Názov projektu : Komunitné centrum v Slanci

Kód projektu v ITMS2014+: 312061Q871

Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2

 

Obec Slanec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Zateplenie budovy obecného úradu/škôlky v Slanci

logoVýzva na predkladanie ponúk

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Názov zákazky – stavebné práce : Komunitné centrum v Slanci

Názov projektu : Komunitné centrum v Slanci

Kód projektu v ITMS2014+: 312061Q871

Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Obec Slanec

Obecný úrad Slanec, Hlavná 55 / 114, 044 17 Slanec

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky

 

Obec Slanec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 „Stavebné práce - učebne“

 

Najbližšie udalosti

21 sep 2019;
12:00AM
Papier a lepenka
28 sep 2019;
12:00AM
Plast, Kov, VKM
02 okt 2019;
12:00AM
Zmesový komunálny odpad
11 okt 2019;
12:00AM
Sklo
16 okt 2019;
12:00AM
Zmesový komunálny odpad

Please publish modules in offcanvas position.